राजनितिक दलको निर्वाचन चिन्ह लौरो लाई स्वतन्त्र उमेरदार को चिन्ह भनी प्रचार प्रसार गर्ने राजनीतिक दलका उमेरदाहरुलाई स्पस्टिकरण सोधिएको संबधमा .  

466 Views Monday, October 17th, 2022 at 10:14 am   (4 months ago)   ICT News

Related Posts

Recent News