ICT News

 • img

  कल सेन्टरमा आएका प्रश्न र जवाफ

  November 11th, 2022 0responses

  निर्वाचनसँग सम्बन्धित सूचनाहरू आम सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउन तथा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोगले कल...

 • img

  August 8th, 2022 0responses

  NEPALI STARTUPS Here is the list of Nepali startups that are currently running in...

Recent News